Cena dostawy

Opłata za dostawę pod adres wskazany przez Nabywcę – 14,50  PLN ( do 31,50 kg ). Odbiór towaru we wskazanych miejscach wydania-odbioru towaru — ZA DARMO.

Terminy dostawy

Towar kurier dostarczy Nabywcy w terminie 1 dzień roboczych. W okresie kwarantanny możliwe są opóźnienia. Odbiór towaru w miejscach wydania-odbioru towaru jest możliwy w godzinach od 10.00  do  21.00 – 7 dni w tygodniu.

Dostawa towaru

Kurier dostarczy towar Nabywcy do domu, biura lub pod dowolny inny adres, wybrany przez Nabywcę. Towar będzie dostarczony pod adres wskazany w zamówieniu dopiero po zapłaceniu za towar, tj. po wpłynięciu pieniędzy za towar na konto Sprzedawcy. Nabywca, zamawiając towar, zobowiązuje się wskazać dokładne miejsce dostawy towaru oraz numer telefonu osoby kontaktowej. Przed dostawą towaru Nabywca otrzyma wiadomość z numerem przesyłki oraz linkiem internetowym. Klikając na link Nabywca będzie mógł śledzić  drogę przesyłki.. Z uwagi na specyfikę towaru, bardzo prosimy Nabywcę o nieprzekierowywanie przesyłki do paczkomatu, ponieważ w takim wypadku może dojść do naruszenia wymaganego dla wszystkich towarów reżimu temperaturowego. W dniu dostawy o planowanej godzinie dostawy towaru Nabywca zostanie poinformowany wiadomością. W wiadomości zostanie wskazany przedział czasowy  przybycia kuriera . Nabywca zobowiązuje się do osobistego odbioru towaru. Osoba dostarczająca towar ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości przez osobę dokonującą przyjęcia towaru. Kurier dostarczy Nabywcy towar w terminie 1 dnia roboczego po wpłynięciu pieniędzy na konto bankowe Sprzedawcy. W okresie kwarantanny możliwe są opóźnienia. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy towar w terminach wskazanych w niniejszych Warunkach dostawy. Terminów tych nie stosuje się w wypadkach, gdy w magazynie Sprzedawcy nie ma niezbędnych towarów, z kolei Nabywca zostaje poinformowany o braku zamówionych przez niego towarów. Jednocześnie Nabywca wyraża zgodę na to, że w wyjątkowych wypadkach dostawa towarów może się spóźniać wskutek nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować się z Nabywcą oraz uzgodnić kwestie dostawy towaru. Kurier DHL dostarcza towar na terenie całej Polski. We wszystkich wypadkach Sprzedawca jest zwalniany z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostawy, jeżeli towar nie zostaje dostarczony Nabywcy lub zostaje dostarczony nie w terminie z winy Nabywcy lub wskutek okoliczności zależnych od Nabywcy lub wskutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. Jeżeli podczas przyjmowania towaru zauważysz uszkodzenie opakowania, poinformuj o tym niezwłocznie Kuriera, który dostarczył przesyłkę i wypełnij protokół uszkodzenia opakowania. W przypadku odbioru zamówionego towaru i podpisania dokumentu dostawy przesyłki bez uwag, uznaje się, że towar został dostarczony należycie.

Nabywca korzystając z prawa do rezygnacji z zakupu towaru, jest zobowiązany opłacić wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy, które mogą zostać jednostronnie potrącone przez Sprzedawcę ze środków zapłaconych z góry przez Nabywcę. Kwota tych kosztów Sprzedawcy zostaje potrącona z zapłaconych kwot za towar (-y), podlegających zwrotowi Nabywcy. Sprzedawca ma prawo jednostronnie, według własnego uznania, określić minimalną kwotę koszyka, tj. minimalną kwotę, na którą Kupujący powinien wybrać i zamówić towar w sklepie SHOP DZIUGAS HOUSE w celu jego zakupu. Minimalną kwotę koszyka wskazuje się w sekcji „Dostawa towaru” niniejszych Warunków. Do minimalnej kwoty koszyka nie jest wliczana opłata za dostawę towaru. Odbiór towaru w miejscach wydania-odbioru towaru jest ZA DARMO. W przypadku złożenia zamówienia, można będzie dokonać odbioru towaru w godzinach 10.00-21.00, towar można będzie odebrać siedem dni w tygodniu w miejscach wydania-odbioru towaru we wskazanych godzinach pracy. W przypadku złożenia zamówienia w dni wolne od pracy, odbioru towaru następuję w dniu roboczym. Miejsca wydania-odbioru towaru: Warszawa: Elektrownia Powiśle ul. Dobra 42, 00-312.×

Zapytaj eksperta ds. sera DŽIUGAS

Państwa dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane w celu oszacowania potrzeb Państwa projektu internetowego oraz złożenia Dziugas Poland Sp.z o.o. najlepszej oferty. Wypełniając niniejszy formularz, akceptują Państwo zasady opisane w naszej Polityce Prywatności