Polityka prywatności

DZIUGAS POLAND Sp. z o.o.

(dalej– DZIUGAS POLAND lub Spółka) odpowiedzialnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych, dlatego przy pomocy wszelkich środków dąży do zadbania o Państwa prawa na poziomie przetwarzania danych osobowych. Podmioty danych — nasi kontrahenci, konsumenci , partnerzy oraz inne osoby, powierzają nam swoje informacje osobiste a my jesteśmy odpowiedzialni za to, byśmy każdego dnia pracowali tak, aby nie zawieść ich zaufania.

Niniejsza polityka prywatności Spółki:

 • określa zobowiązania i odpowiedzialność Spółki w zakresie ochrony i poszanowania dla prywatności osoby;
 • wyjaśnia, jak Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje (przetwarza) dane osobowe
 • Informuje podmioty danych o tym, w jaki sposób ich dane osobowe są przetwarzane i jakie prawa przysługują każdemu podmiotowi danych.

Podczas przetwarzania danych osobowych podmiotów danych, przestrzegamy obowiązujących  aktów prawnych, regulujących ochronę danych osobowych, jak również instrukcji właściwych organów.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe?

Zbieramy dane:

 • które Państwo udostępnią, np. w trakcie komunikacji albo stosunków prawnych z naszą Spółką. na przykład, zakupu towarów  lub usług, prenumeraty newsletterów, uczestnictwa w akcjach marketingowych, organizowanych przez Spółkę albo zwracając się do nas w sprawie związanej z jakością produktów, usług bądź z prośbą o udzielenie informacji;
 • które są generowane, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, kont w sieciach społecznościowych;
 • które otrzymujemy z innych źródeł, na przykład, od innych dostawców usług albo z powszechnie dostępnych rejestrów.
  Nie są Państwo zobowiązani podawać żadnych danych osobowych. Jeżeli dane te są jednak niezbędne do wykonania przez DZIUGAS POLAND jakiejś czynności , jeżeli postanowią Państwo nie udostępniać nam danych osobowych , możliwe, że nie będziemy w stanie podjąć oczekiwanych działań.

Jakie Państwa dane osobowe zbieramy?

Zbieramy dane należące do następujących kategorii:

 • podstawowe informacje, na przykład, imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe: adres email , telefon
 • dane, które są związane z dostawami produktów lub usług, na przykład, szczegóły dotyczące zamawiania produktów, wystawiania faktur, szczegóły płatności, informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego oraz dostawach dla osób trzecich, dane kontaktowe oraz powiązane wpisy;
 • inne dane o korzystaniu z usług, na przykład, dane, zebrane za pomocą ciasteczek cookie oraz podobnych technologii, związanych z surfowaniem w internecie itp.;
 • dane wideo, które odnotowuje nasz sprzęt monitorujący, gdy odwiedzają Państwo lokale naszej Spółki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu, gości, mienia i lokali;
 • inne dane, które są gromadzone w oparciu o Państwa zgodę i które określa się wyczerpująco w tym momencie, gdy proszeni są Państwo o wyrażenie zgody.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe

DZIUGAS POLAND gromadzi oraz dalej przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w oparciu o zgodne z prawem podstawy określone w aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych — w celu zawarcia lub wykonywania zawartej z Państwem umowy, za Państwa zgodą, gdy do przetwarzania danych osobowych DZIUGAS POLAND zobowiązują odpowiednie akty prawne oraz gdy dane osobowe trzeba przetwarzać z uwagi na uzasadnione interesy DZIUGAS POLAND (wyłącznie gdy interesy podmiotu danych nie są ważniejsze).

DZIUGAS POLAND przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Zawieranie i wykonywanie umów kupna-sprzedaży, świadczenia usług; ewidencja klientów oraz płatności na podstawie zawartych umów; ochrona interesów wierzyciela oraz zapobieganie stratom materialnym; windykacja długów. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne w celu zapewnienia należytego świadczenia usług naszym klientom — w celu należytego ustalenia tożsamości osoby, przyjęcia i wykonywania zamówień, wykonywania obsługi klientów, wykrywania oraz likwidacji różnorodnych usterek i incydentów, wystawiania faktur za towary lub usługi, , rozpatrywania skarg itp.
 • Marketing bezpośredni.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa (monitoring) personelu, gości oraz innych osób, które znalazły się w polu widzenia kamery, jak również mienia. Przetwarzamy dane obrazowe swojego personelu i klientów oraz innych osób, które znalazły się w polu widzenia kamery w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych osób oraz mienia.
 • Ochrona i obrona praw i interesów prawnych Spółki; zbieranie dowodów w celu rozpatrywania Państwa reklamacji. Przetwarzamy również wysłane przez Państwa listy elektroniczne albo inną korespondencję, dane w niej zawarte, żeby umożliwić zawarcie z Państwem umów, zapewnić należytą jakość towarów i usług .
 • Inne cele, w których DZIUGAS POLAND jest uprawniony przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy udzielają Państwo zgody, gdy dane wymagają przetwarzania z uwagi na uzasadnione interesy DZIUGAS POLAND lub gdy do przetwarzania danych DZIUGAS POLAND zobowiązują stosowane akty prawne. Możemy przetwarzać dane osobowe również w innym celu, jeżeli na to otrzymaliśmy zgodę podmiotu danych lub mamy prawo przetwarzać dane na podstawie uzasadnionego interesu.

Jak chronimy Państwa dane?

DZIUGAS POLAND dąży do zachowania oraz tym samym doskonalenia organizacyjnych i technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo, przeznaczonych do ochrony integralności Państwa danych osobowych oraz ich poufności. Wykonywana przez DZIUGAS POLAND działalność w zakresie zapewnienia poufności, między innymi, obejmuje ochronę personelu, informacji, infrastruktury IT, sieci wewnętrznych i publicznych, jak również budynków biurowych i technicznych.

Komu udostępniamy Państwa dane?

 • Administratorom danych (podwykonawcom), którzy świadczą nam usługi (wykonują prace) oraz przetwarzają Państwa dane w imieniu DZIUGAS POLAND , jako administratora danych. Administratorzy danych są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i wyłącznie w zakresie , jaka jest niezbędna do należytego wykonania zobowiązań ustalonych w umowie. Zatrudniając podwykonawców, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, żeby również nasi administratorzy danych mieli wdrożone należyte organizacyjne oraz techniczne środki zapewniające bezpieczeństwo oraz zachowali poufność danych osobowych.
 • Innym osobom trzecim, za Państwa zgodą, która może zostać uzyskana w konkretnym przypadku.
  Możemy również udostępniać Państwa dane:
 • W odpowiedzi na wnioski sądu albo organów państwowych, jedynie w zakresie , jaka jest niezbędna w celu należytego wykonania obowiązujących aktów prawnych albo orzeczenia sądu/zeznania.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych albo przewidują akty prawne, jeżeli ustalono w nich dłuższe przechowywanie danych.
Dążymy do tego, żeby nie przechowywać przestarzałej albo niepotrzebnej informacji oraz zapewnić, żeby dane osobowe i inna informacja były stale aktualizowane oraz zgodne z prawdą.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo:

 • zwrócić się do DZIUGAS POLAND z prośbą o udzielenie informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez DZIUGAS POLAND ;
 • zwrócić się do DZIUGAS POLAND z prośbą o korektę Państwa danych osobowych lub wstrzymanie działań przetwarzania takich danych osobowych, za wyjątkiem przechowywania — w tym wypadku, gdy po zapoznaniu się z danymi osobowymi, ustalą Państwo, że dane są niepoprawne, niewyczerpujące albo niedokładne:
 • zwrócić się do DZIUGAS POLAND z prośbą o usunięcie, zniszczenie danych osobowych lub wstrzymanie działań przetwarzania takich danych osobowych, za wyjątkiem przechowywania — w tym wypadku, gdy po zapoznaniu się ze swoimi danymi osobowymi, ustalą Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nieuczciwie;
 • nie zgodzić się na przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy te dane są przetwarzane albo zamierza się je przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego. lub z uwagi za uzasadniony interes, do którego dąży DZIUGAS POLAND albo osoba trzecia, której udostępnia się dane osobowe;
 • Jeżeli są Państwo zaniepokojeni działaniami/brakiem działań DZIUGAS POLAND , co może powodować nieprzestrzeganie niniejszej polityki prywatności albo wymogów aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, mogą Państwo w formie pisemnej zwrócić się do DZIUGAS POLAND w dowolny z następujących sposobów: i) wręczając wniosek lub żądanie nam bezpośrednio albo wysyłając listem poleconym przesyłkę pod adres DZIUGAS POLAND sp. z o.o. ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa lub (ii) wysyłając taki wniosek albo polecenie na adres poczty elektronicznej  info@dziugashouse.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Stosujemy pliki cookies albo podobne technologie, żebyśmy mogli analizować tendencje, administrować stroną internetową, monitorować nawyki użytkowników, działania na tej stronie internetowej oraz zbierać inne informacje o naszych konsumentach.

Co to ciasteczka (cookies) oraz dlaczego się ich używa?

Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa po odwiedzeniu przez Państwa zachowuje w Państwa komputerze albo na urządzeniu przenośnym. Ciasteczka przechowuje się w katalogu plików przeglądarki (np.  „Internet Explorer”, „Firefox”) na dysku twardym urządzenia osoby odwiedzającej stronę. Z tego powodu strona internetowa może przez pewien czas „pamiętać” Państwa działania oraz opcje (np. login, język, wielkość czcionki i inne opcje wyświetlania), a Państwo nie muszą na nowo wprowadzać ich przy każdym odwiedzaniu strony albo przeglądaniu różnych stron. Ciasteczka nie stanowią żadnego zagrożenia dla komputera odwiedzającego.

W jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka (cookie)?

Informacje zapamiętujemy po to, żebyśmy mogli:

 • przedstawić spersonalizowaną teść i reklamy;
 • dokładniej liczyć liczbę odwiedzin na stronie oraz zachowanie odwiedzających na portalu;
 • pozwolić na pozostanie zalogowanym w katalogu po powrocie, po zamknięciu wyszukiwarki;

Co więcej, wraz z niektórymi filmami na naszych stronach wykorzystywane są ciasteczka, żeby można było w sposób anonimowy uzyskać dane statystyczne o tym, jak dotarli Państwo do tej strony i jakie filmiki oglądali.

Żeby strona internetowa mogła działać, nie jest konieczne udzielenie zgody na stosowanie tych plików cookie, ale po dokonaniu tego będą się Państwo łatwiej poruszać po stronie. Mogą Państwo skasować albo zablokować pliki, ale w takim wypadku niektóre funkcje tej strony mogą nie działać tak, jak przewidziano.

Informacje związane z ciasteczkami nie są wykorzystywane do ustalenia Państwa tożsamości, a po zebraniu danych o używaniu strony internetowej w pełni je kontrolujemy. Tych plików cookie nie używa się w żadnych innych celach niż wcześniej opisane.

Jakich plików cookie używa się na tej stronie?

W celu ulepszenia funkcjonalności strony i ułatwienia korzystania z niej, na stronach internetowych używa się następujących ciasteczek:

Nazwa pliku cookie Cel
qtrans_front_language Ciasteczka używa się do zapamiętania języka wybranego przez użytkownika.
_ga Używamy Google Analytics do monitorowania liczby odwiedzin strony. Używa się do rozpoznania odwiedzającego.
_gat Używamy Google Analytics do monitorowania liczby odwiedzin strony. Używa się do ustalenia szybkości ładowania
_gid; Używamy Google Analytics do monitorowania liczby odwiedzin strony. Używa się do rozpoznania odwiedzającego.

Jak kontrolować pliki cookie?

Jeżeli Państwo sobie życzą, mogą Państwo kontrolować oraz (lub) skasować ciasteczka. Bardziej wyczerpujące informacje podane są pod adresem aboutcookies.org. Mogą Państwo skasować wszystkie ciasteczka już znajdujące się Państwa komputerze, a większość stron internetowych ustawić w taki sposób, żeby ciasteczka nie były zapisywane na Państwa urządzeniu. Jednak w takim wypadku może być wymagana ręczna zmiana niektórych ustawień za każdym razem, gdy będą Państwo odwiedzali stronę internetową, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Ciasteczek używamy w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Jakie ciasteczka zapisujemy, zawsze mogą Państwo sprawdzić w swojej wyszukiwarce. Oprócz tego, w dowolnej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na używanie ciasteczek, zmieniając ustawienia i kasując zapisane pliki cookie.

Informacje o ustawieniach ciasteczek oraz powiązanych zmianach w najpopularniejszych wyszukiwarkach podajemy tu:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

DZIUGAS POLAND uprzedza, że zmiana ustawień zawsze działa tylko dla jednej wyszukiwarki. W wypadku korzystania przez użytkownika z kilku wyszukiwarek, powinien on zmienić ustawienia każdej wyszukiwarki osobno. Co więcej, odwiedzający może w dowolnej chwili skasować pliki cookie z pamięci multimediów. Dodatkowe informacje podaje się przy używaniu wyszukiwarki albo systemu operacyjnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERÓW

Z niniejszej polityki prywatności newsletterów mogą się Państwo dowiedzieć więcej o tym, jakie informacje o Państwu gromadzimy przy pomocy newsletterów, co z nimi robimy oraz komu przekazujemy.

Zarządzającym Państwa danymi osobowymi jest DZIUGAS POLAND sp. z o.o., ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa.

Zbierane informacje i ich wykorzystanie:

Państwa adres e-mail wykorzystujemy do wysyłania newsletterów o aktualnościach DZIUGAS POLAND, produktach, ofertach, organizowanych imprezach itp.

Po wysłaniu newsletterów zbieramy również informacje statystyczne o tym, czy otworzyli Państwo e-mail, w którym wysłano newsletter. W tym celu wykorzystujemy specjalną technologię, tak zwane „sygnały nawigacyjne”. Są to jednopunktowe obrazki. Link do nich umieszczamy w e-mailu albo tekście newslettera. Gdy otwierają Państwo newsletter, link zostaje aktywowany i my odnotowujemy, że obrazek został otwarty oraz kiedy. W taki sposób rozpoznajemy, że przeczytali Państwo newsletter.

Przekazywanie informacji:

Żebyśmy mogli wysyłać Państwu newslettery i było to robione maksymalnie skutecznie, wykorzystujemy przystosowane do tego celu narzędzia technologii informacyjnych. Poza tym czasami możemy potrzebować skorzystać z pomocy profesjonalistów posiadających specjalną wiedzę, żeby zapewnić należyte funkcjonowanie tych narzędzi technologii informacyjnych. W wyniku czego Państwa dane mogą być dostępne dla dostawcy systemu zarządzania newsletterami, dostawcy usług w zakresie przygotowania i tworzenia kampanii reklamowych, dostawcy usług w zakresie optymalizacji wyszukiwania stron internetowych, dostawcy usług programowania strony internetowej.

Oprócz tego Państwa dane mogą być dostępne również dla pracowników DZIUGAS POLAND, odpowiedzialnych za organizację wysyłania newsletterów, jednak podkreślamy, że zawsze Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i żądamy, żeby zapewnili to wszyscy nasi partnerzy i usługodawcy.

Termin przechowywania Państwa informacji:

Państwa adres e-mail oraz powiązane statystyki przechowujemy przez okres 3 lat od momentu, gdy po raz ostatni otworzyli Państwo newsletter. Jeżeli nie otwierali Państwo newsletterów, dane przechowujemy przez 3 lata po tym jak podali nam Państwo adres e-mail.

Jeżeli po otrzymaniu newslettera postanowią Państwo, że w przyszłości nie chcą ich otrzymywać, mogą Państwo nacisnąć w mailu link „zrezygnuj”. Mogą Państwo również w dowolnym momencie poinformować nas e-mailowo info@dziugashouse.pl o rezygnacji z newsletterów.

Odpowiedzi na Państwa zapytania

Dowolny wniosek albo żądanie, związane z Przetwarzaniem danych osobowych, powinni Państwo przedstawić nam w formie pisemnej w jeden z wybranych sposobów: (i) wręczając taki wniosek albo żądanie nam bezpośrednio lub wysyłając listem poleconym przesyłkę pod adres DZIUGAS POLAND sp. z o.o. , ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa lub (ii) wysyłając taki wniosek albo żądanie na adres poczty elektronicznej info@dziugashouse.pl

Po otrzymaniu takiego Państwa wniosku albo żądania, udzielimy odpowiedzi oraz wykonany wskazane we wniosku działania albo odmówimy ich wykonania. Odpowiedź zostanie Państwu przedstawiona w formie pisemnej.

W wypadku, gdy nie uda się rozwiązać sprawy z DZIUGAS POLAND, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.×

Zapytaj eksperta ds. sera DŽIUGAS

Państwa dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane w celu oszacowania potrzeb Państwa projektu internetowego oraz złożenia Dziugas Poland Sp.z o.o. najlepszej oferty. Wypełniając niniejszy formularz, akceptują Państwo zasady opisane w naszej Polityce Prywatności